Aktualności

Ważny KOMUNIKAT! - powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze musisz to robić osobiście w jednostce Policji

Data publikacji 07.10.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniach lub zgłoszenia skargi. Dołączamy przykładowy wzór doniesienia.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Zalecamy, w miarę możliwości, zgłaszanie spraw następująco:

- telefonicznie pod nr 47 77 38 200,

- faksem pod nr 47 77 38 215,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - mail: dyzurny.slupca@po.policja.gov.pl

- lub nadsyłanie korespondencji pocztą - adres: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13, 62 – 400 Słupca,

- bądź pozostawianie przygotowanych pism w recepcji komendy ( adres jw.).

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi proszę o nadsyłanie informacji na wskazane wyżej adresy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych dostępne na stronie internetowej w zakładce KONTAKT. Zachęcamy do kontaktów telefonicznych z dzielnicowym (dane kontaktowe na stronie internetowej w zakładce TWÓJ DZIELNICOWY) lub za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Istnieje również możliwość powiadamiania o zagrożeniach przez Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W spawach nagłych, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie osób, gdzie potrzebna jest natychmiastowa interwencja policjantów prosimy o dokonywanie zgłoszeń na numer alarmowy 112.

 

Pliki do pobrania

  • 34 KB