Struktury terenowe - KPP Słupca

Struktury terenowe

Struktury terenowe

Po zebraniu sprawozdawczo - wyborczym policjantów skupionych w słupeckim NSZZ Policjantów, które odbyło się 20 października 2016 r., wybrano nowy zarząd terenowy oraz komisję rewizyjną.

 

Zarząd Terenowy NSZZP w Słupcy stanowią:

przewodniczący ZT NSZZ w Słupcy................................. Paweł Ławniczak

I v-ce przewodniczący ZT NSZZ w Słupcy........................Dariusz Nowicki

v-ce przewodniczący ZT NSZZ w Słupcy /skarbnik/.......Justyna Makowska

v-ce przewodniczący ZT NSZZ w Słupcy /sekretarz/......Marcin Czerniak

członek ..................................................................................Wiktor Mikołajczyk

 

Komisja Rewizyjna w składzie

przewodniczący......................................................................Emil Wojtczak

członek....................................................................................Łukasz Jarząbek

członek...................................................................................Zbigniew Janowski