KMZB - podsumowanie 2016 roku - Mapa zagrożeń - KPP Słupca

Mapa zagrożeń

KMZB - podsumowanie 2016 roku

Data publikacji 23.01.2017

Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa na terenie województwa wielkopolskiego. Program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W powiecie słupeckim do końca 2016 roku zanotowano 470 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 56 przypadków.

„Mapa” jest dostępna w Geoportal.pl. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Pozwala zaznaczyć na mapie miejsca zagrożone, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, miejsca, na które policjanci powinni zwrócić uwagę i interweniować.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Policjanci mają na to kilka dni, a nastepnie na mapie umieszczają informcję zwrotną, czy zagrożenie zostało potwierdzone.

W powiecie słupeckim do końca 2016 roku zanotowano 470 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 56 przypadków.

Najczęściej zgłaszano:

- nieprawidłowe parkowanie – 92 przypadki

- spozywanie alkoholu w miejsach niedozwolonych – 91 przypadków

- używanie środków odurzających- 81 przypadków

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 77 przypadków

- zła organizacja ruchu drogowego – 54 przypadki

- miejsca grupowania się małoletnich – 28 przypadków

- akty wandalizmu – 14 przypadków.

Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły żebractwa, wypalania traw, dzikich wysypisk śmieci,nielegalnej wycinki drzew i innych. Najwiecej potwierdzonych przypadków zagrożeń bezpieczeństwa zanotowano w kategoriach: przekraczanie dozwolonych predkości ( 33 przypadki) i nieprawidłowe parkowanie (13 przypadków), a następnie spożywanie alkoholu (4) i używanie środków odurzających (5).

Zaznaczenie zagrożenia oznacza też, że policjanci (najczęściej dzielnicowi) będą patrolować wskazany rejon częściej, aż do momentu wyeliminowania negatywnego zjawiska. 

Interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa cały czas i zachecamy do jej redagowania. Prosimy jednak o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.

Należy też zaznaczyć, że forma kontaktu przez interaktywną stronę nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.