KMZB - konferencja prasowa w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy - Mapa zagrożeń - KPP Słupca

Mapa zagrożeń

KMZB - konferencja prasowa w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy

Data publikacji 20.09.2016

Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa na terenie województwa wielkopolskiego. W siedzibie słupeckiej komendy policji zorganizowano konferencję prasową dla lokalnych mediów, aby przy ich pomocy przybliżyć społeczeństwu główne założenia tego przedsięwzięcia i zaprosić do redagowania mapy w powiecie słupeckim.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy mł.insp. Maciej Kusz zaprosił na konferencję prasową przedstawicieli lokalnych mediów, aby m.in. za ich pośrednictwem przybliżyć mieszkańcom powiatu idee powstania i funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił też  zespół policjantów, którzy będą zajmowali się tym zagadnieniem.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,

  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,

  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

Pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.