KMZB - posdumowanie za 2017 - Mapa zagrożeń - KPP Słupca

Mapa zagrożeń

KMZB - posdumowanie za 2017

Data publikacji 02.01.2018

W powiecie słupeckim do końca 2017 roku zanotowano 1157 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 365 przypadków, 193 zgłoszenia zostały potwierdzone i wyeliminowane. 586 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych, kolejne 12 zostały rozpoznane jako żart lub pomyłka. Interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa cały czas i zachęcamy do jej redagowania. Należy zaznaczyć, że forma kontaktu przez interaktywną stronę nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

„Mapa” jest dostępna w Geoportal.pl. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel, potrzebny jest dostęp do internetu. Na mapie zaznaczamy miejsca zagrożone, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, miejsca, na które policjanci powinni zwrócić uwagę i interweniować. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostaje zweryfikowana. Policjanci mają na to kilka dni. Na mapie zgłoszenia oznaczone są kolorowymi kółkami: kolor zielony oznacza nowe zgłoszenie, żółty to weryfikacja zgłoszenia, czerwony informuje, że zgłoszenie zostało potwierdzone, niebieski - potwierdzone i już wyeliminowane, a szary to niepotwierdzone przez policjantów zgłoszenia.

Od poczatku istnienia mapy (wrzesień 2016) do końca roku 2017 w powiecie słupeckim zgłoszono 1157 przypadków zagrożeń bezpieczeństwa. Do najczęściej zgłaszanych należały:

- nieprawidłowe parkowanie – 282 przypadki,

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 233 przypadki,

- spozywanie alkoholu w miejsach niedozwolonych – 226 przypadków,

- używanie środków odurzających- 115 przypadków,

- zła organizacja ruchu drogowego – 101 przypadków,

- miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 69 przypadków,

- akty wandalizmu – 58 przypadków,

- żebractwo – 18 przypadków.

Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły niewłaściwej infrastruktury drogowej, niszczenia zieleni, wypalania traw, dzikich wysypisk śmieci,nielegalnej wycinki drzew, kłusownictwa, znęcania sie nad zwierzetami, nielegalnych rajdów samochodowych i innych.

Najwiecej potwierdzonych przypadków zagrożeń bezpieczeństwa zanotowano w kategoriach: nieprawidłowe parkowanie ( 171 przypadków) i przekraczanie dozwolonych predkości ( 107 przypadków), a następnie spożywanie alkoholu ( 41) i miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (22), zła organizacja ruchu drogowego (19), żebractwo (18) i używanie środków odurzających (12).