Podsumowanie - KMZB w powiecie słupeckim w 2019 r. - Mapa zagrożeń - KPP Słupca

Mapa zagrożeń

Podsumowanie - KMZB w powiecie słupeckim w 2019 r.

Data publikacji 17.01.2020

W 2019 roku zanotowano ogółem 406 zgłoszeń, z czego nie potwierdzono 250 informacji, potwierdzono 115, wyeliminowano 12 przypadków zagrożeń ( dodatkowo 2 w weryfikacji). 26 zgłoszeń określono jako żart lub pomyłkę.

Przypomnijmy, że dzięki KMZB można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom różne problemy. Aplikacja została stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we wrześniu 2016 roku i udostępniona do obsługi przez policję. Aplikacja pomaga w dotarciu do miejsc, które nie wymagają pilnej interwencji. Każdy obywatel dzięki kilku kliknięciom może zgłosić nieodpowiednie zachowania w swoim rejonie.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw, wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W powiecie słupeckim przez ponad trzy lata funkcjonowania mapy zanotowano 2063 zgłoszenia o niepokojących obywateli przypadkach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność w 920 przypadkach, 802 zagrożenia zostały wyeliminowane. 63 zgłoszenia określono jako żart lub pomyłkę. 1080 zgłoszeń nie potwierdzono.

W 2019 roku zanotowano ogółem 406 zgłoszeń, z czego nie potwierdzono 250 informacji, potwierdzono 115, wyeliminowano 12 przypadków zagrożeń ( dodatkowo 2 w weryfikacji). 26 zgłoszeń określono jako żart lub pomyłkę.

Do najczęściej zgłaszanych problemów w powiecie słupeckim należały:

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 645 zgłoszeń,

- nieprawidłowe parkowanie – 477 zgłoszeń ,

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 349 zgłoszeń,

- używanie środków odurzających – 131 zgłoszeń,

- zła organizacja ruchu drogowego – 115 zgłoszeń,

- miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 103 zgłoszenia,

- akty wandalizmu – 82 zgłoszenia.