Mapa zagrożeń

KWP – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od 4 lat służy mieszkańcom Wielkopolski

Data publikacji 29.09.2020

Już od ponad 4 lat mieszkańcy Wielkopolski mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, narzędzia służącego do zgłaszania zagrożeń, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo w najbliższym sąsiedztwie.

20 września br. minęły cztery lata od uruchomienia Mapy na terenie województwa wielkopolskiego. W tym czasie mieszkańcy wskazali ponad 140 tysięcy zagrożeń. Największą grupę zgłoszeń stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego tj. przekraczanie dozwolonej prędkości – ponad 47 tysięcy zgłoszeń, oraz nieprawidłowe parkowanie – przeszło 29 tysięcy zgłoszeń. Niemałą grupę zgłoszonych zagrożeń stanowi spożywanie alkoholu w miejsca niedozwolonych – 21 tysięcy zgłoszeń oraz prawie 5 tysięcy zgłoszeń wskazujących na miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Wszystkie zgłoszone zagrożenia są wnikliwie weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W wyniku tych czynności ponad 55 tysięcy zgłoszeń zostało potwierdzonych i definitywnie wyeliminowanych. Niepotwierdzonych zostało ponad 74 tysiące zgłoszeń.

Dzięki sygnałom przekazywanym przez mieszkańców i użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w wielu miejscach udało się poprawić stan bezpieczeństwa, a także dokonać zmian rozwiązań w istniejącej infrastrukturze drogowej. Przykładowo, w Lesznie na ul. Wilkowickiej w rejonie wiaduktu zgłoszono brak przejścia dla pieszych. W wyniku podjętej współpracy z Komisją Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, przyjęto projekt zmiany organizacji ruchu drogowego i wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz wyznaczenia drogi dla pieszych i rowerów.                   

Podobnie w Poznaniu przy ul. Grochowskiej – Rycerskiej, dodano zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów. W wyniku współpracy z Zarządem Dróg Miejskich dokonano montażu urządzeń technicznych w postaci słupków na chodniku bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. W Środzie Wlkp. w wyniku naniesionego zgłoszenia w kategorii Używanie środków odurzających, policjanci zatrzymali 21–letniego mężczyznę, który posiadał znaczne ilości środków odurzających.  Wobec 21-latka Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Liczba zgłoszeń naniesionych na Mapę, świadczy o dużej aktywności mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na swoje własne bezpieczeństwo. Sygnały przekazywane przez społeczeństwo pozwalają Policji na szybkie i skuteczne eliminowanie niepożądanych zjawisk i poszerzają wiedzę o miejscach ich występowania.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują interwencyjnego wezwania Policji. W razie zgłoszenia pilnej interwencji należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Rafał Jerzyński/IL