Mapa zagrożeń

KMZB w powiecie słupeckim - podsumowanie po czterech latach funkcjonowania

Data publikacji 02.10.2020

W powiecie słupeckim przez cztery lata funkcjonowania mapy zanotowano niemal 2500 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność około połowy z nich, wiele zostało wyeliminowanych. Ponad 80 przypadków zakwalifikowano jako żart lub pomyłkę.

Przypomnijmy, że dzięki KMZB można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom różne problemy. Aplikacja została stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i udostępniona do obsługi przez policję. Aplikacja pomaga w dotarciu do miejsc, które nie wymagają pilnej interwencji. Każdy obywatel dzięki kilku kliknięciom może zgłosić nieodpowiednie zachowania w swoim rejonie.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw, wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aby z niej skorzystać wystarczy wpisać do przeglądarki internetowej "mapa zagrożeń" i wyszukać wśród podanych opcji, albo kliknąć w link/baner Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” znajdujący się na policyjnych stronach internetowych.

Następnie należy wybrać miejsce, które nas interesuje. Można wpisać na mapie nazwę miejscowości lub przy użyciu suwaka powiększyć mapę, aż ukaże się rzut miejsca, które nas interesuje (należ maksymalnie powiększyć mapę). Następnie za pomocą czerwonego przycisku „+” umieszczonego w lewym dolnym rogu strony dodać zgłoszenie klikając w wybrane miejsce. Do zgłoszenia możemy dodać porę dnia, datę oraz krótki opis, a także plik (zdjęcie). Każdy sygnał to szansa na szybsze zapewnienie mieszkańcom porządku i bezpieczeństwa.

Ciekawe jest to, że zgłaszający dostają szybko informację zwrotną o sposobie załatwienia sprawy. Informują o tym kolory widoczne na mapie, które się zmieniają w zależności od zaawansowania prac przy rozpoznawaniu zgłoszenia przez policjantów: zielony - oznacza nowe zgłoszenie, żółty – czas weryfikacji, czerwony - potwierdzone zgłoszenie, szary - niepotwierdzone, niebieski - wyeliminowane, a brązowy -żart/pomyłka.

Do najczęściej zgłaszanych problemów w powiecie słupeckim należały:

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 928 zgłoszeń,

- nieprawidłowe parkowanie – 518 zgłoszeń ,

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 379 zgłoszeń,

- używanie środków odurzających – 136 zgłoszeń,

- zła organizacja ruchu drogowego – 119 zgłoszeń,

- miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 120 zgłoszeń,

- akty wandalizmu – 82 zgłoszeń.

 

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numeru alarmowego 112.