Spotkania z Bezpieczeństwem

W ZSE o cyberzagrożeniach, prawach człowieka i odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 10.03.2020

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy policjanci przeprowadzili prelekcje, które miały na celu zwiększenie świadomości uczniów odnośnie cyberzagrożeń, ochrony praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Założeniem spotkań było również przybliżenie młodym ludziom prawidłowych postaw moralnych wobec omawianych problemów oraz wyrobienie szacunku dla porządku prawnego.

Wśród poruszanych przez mundurowych tematów zalazły się min. in. cyberprzemoc i zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu, dyskryminacja, nietolerancja i mowa nienawiści, handel ludźmi, a także przemoc rówieśnicza i domowa. Prowadzący spotkanie wskazywali, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia oraz gdzie szukać pomocy.

Przedstawili również rolę Policji w zwalczaniu przestępstw z nienawiści oraz podkreślali rolę prawa w kształtowaniu postaw obywatelskich. Aby przestrzec uczniów przed nieprzemyślanymi zachowaniami prowadzącymi do kolizji z prawem, funkcjonariusze przybliżyli zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Prelekcje prowadzili sierż.sztab. Joanna Wolińska oraz sierż.sztab. Marcin Dębowski.

  • policjanci prowadzą w auli wykład dla młodzieży
    W ZSE o cyberzagrożeniach, prawach człowieka i odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • policjanci prowadzą w auli wykład dla młodzieży
    W ZSE o cyberzagrożeniach, prawach człowieka i odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • policjanci prowadzą w auli wykład dla młodzieży
    W ZSE o cyberzagrożeniach, prawach człowieka i odpowiedzialności prawnej nieletnich