KONTROLA OBOZÓW HARCERSKICH PRZEZ MUNDUROWYCH - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

KONTROLA OBOZÓW HARCERSKICH PRZEZ MUNDUROWYCH

Data publikacji 04.08.2020

Słupeccy policjanci wspierani przez strażaków i inne służby prowadzą działania związane z bezpieczeństwem wypoczywających w naszym powiecie dzieci i młodzieży. Współpracują z opiekunami obozów, przestrzegają dzieci przed nierozmyślnym działaniem i dają wskazówki jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Mundurowi odwiedzili ostatnio obóz harcerski, który został zorganizowany w miejscowości Kierz gm. Ostrowite przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Komendę Główną Policji i organizacje harcerskie policjanci prowadzą działania wzmacniające bezpieczeństwo uczestników zorganizowanych form wypoczynku w terenach leśnych i nad wodą. Ważne jest, aby przebywający na obozach harcerze, w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną, mieli zapewniony bezpieczny wypoczynek i znali procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń np. intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr, przestępstwa i wykroczenia na szkodę uczestników, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zagrożenia życia i zdrowia itp.

Policjanci wspierani przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Nadleśnictwo w Gnieźnie odwiedzili harcerzy biwakujących w Kierzu. Podczas spotkania z organizatorem obozu oraz opiekunami ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie i zbliżających wyładowaniach atmosferycznych. Omówiono również zasady bezpiecznego obozowania w lesie, oraz zasady bezpiecznej ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia połączonego z próbną ewakuacją. Na zakończenie wizyty policjanci w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzili pogadankę dla uczestników obozu z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  • KONTROLA OBOZÓW HARCERSKICH PRZEZ MUNDUROWYCH
  • KONTROLA OBOZÓW HARCERSKICH PRZEZ MUNDUROWYCH