Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w październiku 2019 roku

Data publikacji 06.11.2019

W październiku bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie 7 wypadków drogowych oraz 49 kolizji. W wypadkach 9 osób zostało rannych, 1 poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

2

7

Od początku roku

40

41

56

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

62

50

49

Od początku roku

476

469

463

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

9

2

9

Od początku roku

46

44

67

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

1

3

4

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w październiku br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym była nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 21 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 37 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń drogowych.

OFIARY

W październiku br. w wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął pasażer.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 11-11-2019 – Bieg pamięci J. Kowalskiego

 

W dniu 24-11-2019 KPP w Słupcy wspólnie z MOSIR w Słupcy organizuje event pod hasłem „Rekreacyjny turniej par niekoniecznie małżeńskich”, w trakcie którego będzie można „na wesoło” zdać egzamin na prawo jazdy. Serdecznie zapraszamy!