Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w listopadzie 2019 roku

Data publikacji 06.12.2019

W listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie 9 wypadków drogowych oraz 43 kolizje. W wypadkach 10 osób zostało rannych, nie było ofiar śmiertelnych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

2

9

Od początku roku

40

41

65

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

62

50

43

Od początku roku

476

469

508

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

9

2

10

Od początku roku

46

44

78

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

1

3

4

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w listopadzie to:

 

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie m. Słupca, gdzie zanotowano łącznie 24 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 9 zdarzeń drogowych

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W listopadzie policjanci ujawnili na terenie powiatu 9 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

2

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 8 zdarzeń drogowych.

OFIARY

W listopadzie br. nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

UWAGI

Grudzień to również okres Świąt Bożego Narodzenia oraz czas Sylwestrowej zabawy. Należy pamiętać w przypadku opadów śniegu o konieczności oczyszczenia samochodu, zwłaszcza lamp oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności przez szyby. Piesi powinni stosować elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • 08-12-2019 – Bieg Mikołajkowy na terenie miasta Słupca