Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w grudniu 2019 roku

Data publikacji 03.01.2020

W grudniu 2019 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie: 5 wypadków drogowych oraz 49 kolizji. W wypadkach 5 osób zostało rannych, nie było ofiar śmiertelnych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

8

4

5

Od początku roku

52

53

71

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

74

55

49

Od początku roku

656

562

627

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

13

6

5

Od początku roku

62

57

85

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

3

3

4

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu 2019 to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 8

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 6 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gminy Słupca, gdzie zanotowano łącznie 35 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano 8 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 18 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

11

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 31 zdarzenia.

UWAGI

 

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest

obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że

porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Ponadto przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu,

właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność)

oraz wymianie opon na zimowe.