Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w styczniu 2020 roku

Data publikacji 07.02.2020

W styczniu 2020 roku na drogach powiatu słupeckiego zanotowano 41 kolizji drogowych, nie było wypadków drogowych, nie było rannych.

W styczniu 2020 roku na drogach powiatu słupeckiego zanotowano 41 kolizji drogowych, nie było wypadków drogowych, nie było rannych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

2

2

0

Od początku roku

2

2

0

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

45

56

41

Od początku roku

45

56

41

Liczba osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

2

2

0

Od początku roku

2

2

0

Liczba osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

- nieprawidłowe cofanie - 9 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 6

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gminy Słupca, gdzie zanotowano łącznie 25 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 6 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W styczniu 2020 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

4

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

3

 

 

SPRAWCY

 

W styczniu 2020 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń.

 

UWAGI

 

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Ponadto przypomina się o właściwym przygotowaniu i eksploatowaniu pojazdu w trakcie zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe.