Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lutym 2020 roku

Data publikacji 10.03.2020

W lutym 2020 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniały 3 wypadki drogowe oraz 47 kolizji drogowych. Nie było ofiar śmiertelnych, 4 osoby zostały ranne.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

5

3

Od początku roku

2

7

3

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

31

36

47

Od początku roku

76

92

88

Liczba osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

6

4

Od początku roku

2

8

4

Liczba osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lutym br. to:

- nieprawidłowe cofanie - 10 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 7

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gminy Słupca, gdzie zanotowano łącznie 28 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 11 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

4

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

2

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

7

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 30 zdarzeń drogowych

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym

jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.