Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w czerwcu 2020 roku

Data publikacji 02.07.2020

W czerwcu 2020 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało łącznie: 5 wypadków drogowych w tym 5 osób rannych oraz 36 kolizji drogowych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

8

10

5

Od początku roku

25

30

16

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

50

34

36

Od początku roku

262

268

235

Liczba osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

9

10

5

Od początku roku

27

36

20

Liczba osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

2

2

0

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 12 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie - 4 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gminy Słupca, gdzie zanotowano łącznie 20 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W czerwcu 2020 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 19 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

5

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

11

SPRAWCY

 

W czerwcu 2020 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 21 zdarzeń drogowych. WRD KPP Słupcy w maju 2020 zatrzymał 19 praw jazdy w tym 12 za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym

UWAGI

 

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym

jest obowiązany używaćelementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.