Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2018 - Poradnik Użytkowników Dróg - KPP Słupca

Poradnik Użytkowników Dróg

Powiatowe eliminacje turnieju BRD 2018

Data publikacji 08.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego słupeckiej komendy policji zorganizowała kolejną edycję powiatowego konkursu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych rywalizowali rozwiązując test wiedzy ogólnej, pokonywali tor przeszkód na rowerach oraz wykazywali się w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł.insp. Jana Rabieja.

8 maja br. zorganizowano powiatowe eliminacje do Ogólnokrajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej służy przede wszystkim popularyzowaniu przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowaniu partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Policjanci przygotowali pytania testowe oraz egzaminowali uczestników na torze sprawnościowym. Szkolna pilęgniarka oceniała umiejętności uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagrody dla uczestników konkursu wręczał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł.insp. Jan Rabiej, który podsumowując turniej, przekazał młodym uczestnikom ruchu drogowego kilka cennych rad z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg.

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się drużyna z Orchowa.

Klasyfikacja gimnazjalistów wyglądała następująco: I miejsce – Słupca, II miejsce – Drążna, III miejsce – Orchowo.