Poradnik Użytkowników Dróg

Słupeccy policjanci zapraszają na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA

Data publikacji 28.03.2021

Rower jako środek transportu lub rekreacji sprawdza się znakomicie. Rowerzyści poruszający się ulicami są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mają w związku z tym uprawnienia, ale i obowiązki. Nic nie zwalnia ich z przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji już wkrótce przypomną przepisy oraz zaprezentują błędy najczęściej popełniane przez kierujących jednośladami w specjalnie przygotowywanym filmie.

"Bezpieczny rowerzysta" to kolejny film profilaktyczny przygotowywany przez słupeckich policjntów. Tym razem przekaz jest skierowany do kierujących jednośladami. Mundurowi zwracają w nim uwagę, że aby być bezpiecznym na drodze nie wystarczy opanowanie techniki jazdy na rowerze, ważna jest znajomość porzepisów ruchu drogowego i stosowanie ich w praktyce.

Film do obejrzenia na stronie fejsbukowek Komendy Powiatowej Policji w Słupcy:

https://www.facebook.com/watch/?v=764557347788984

 

Przypominamy kilka przepisów dotyczących jazdy rowerem!!!

Artykuł 33 Prawa o ruchu drogowym wskazuje m.in. że:

1.   Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 
2.
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 
3.
      Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1)
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
 
2)
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 
3)
czepiania się pojazdów.
 
3a.
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Przepisy ruchu drogowego stanowią jasno, że nie można jeździć rowerem po chodniku (Art. 26 Prawa o Ruchu Drogowym)z wyjątkiem trzech sytuacji:

 

 • gdy jest się osobą dorosłą i porusza się rowerem wraz z dzieckiem do lat 10,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów (te warunki muszą być spełnione łącznie),

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdn tj. śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła.

 • patrol drogówki rozmawia z rowerzystką
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA
 • policjant obserwuje jadących ścieżką rowerową
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA
 • policjant z patrolu rowerowego rozmawia z rowerzystą
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA
 • rowerzystka jedzie chodnikiem, obok piesi
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA
 • rowerzysta jedzie z telefonem komórkowym w ręku
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA
 • rowerzystka przeprowadza pojazd przez pasy
  Słupeccy policjanci zapraszamy na kolejny film profilaktyczny - BEZPIECZNY ROWERZYSTA