Dzielnicowy prowadził lokalne szkolenie - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy prowadził lokalne szkolenie

Data publikacji 20.02.2019

W Orchowie zorganizowano kolejną konferencję szkoleniową dla radnych oraz członków gminnych instytucji mających w swoich zakresach obowiązków problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobieganie uzależnieniom. Jednym z prelegentów zaproszonych na spotkanie był dzielnicowy asp. Jacek Derengowski. Uczestnicy szkolenia mogli pogłębić swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami z codziennej pracy osób zajmujących się działalnością pomocową i społeczną.

W Sali Narad Urzędu Gminy w Orchowie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orchowie oraz radnych gminy Orchowo.

Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły. Pierwszy pn. „Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się” prowadził dzielnicowy Posterunku Policji w Orchowie asp. Jacek Derengowski. „Skuteczna działalność pomocowa – praktyka działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” była tematem przewodnim drugiego modułu, który prowadził Zbigniew Rzymkowski reprezentujący firmę Progres Instytut Rozwoju i Edukacji.

Podczas szkolenia podjęto istotne tematy teoretyczne i praktyczne związane z działalnością wspomnianych instytucji. Przedstawiono pojęcia przemocy w rodzinie, przestępstwa znęcania się , poruszono kwestię dowodów w sprawie o znęcanie się psychiczne i fizyczne. Szeroko została omówiona procedura Niebieskiej Karty i związana z tym działalność GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestnicy szkolenia chętnie zadawali pytania w celu doprecyzowania niejasnych przepisów, korzystając z doświadczenia i wiedzy prowadzących szkolenie.