Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego korzystania z internetu

Data publikacji 14.11.2019

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego w Zagórowie EKOLUDKI zaproszono na spotkanie z policjantem. Tematem wiodącym prelekcji były zagrożenia płynące z nieumiejętnego korzystania z internetu oraz zagadnienia dotyczące cyberprzemocy.

Policjant omówił przejawy agresji elektronicznej: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Zwróc uwagę na problem bezmyślnego nawiązywania kontaktów w sieci, publikowania zdjęć bez pozwolenia, przekazywania danych osobowych, zamieszczania informacji o sobie i najbliższych w internecie, wskazując jednocześnie konsekwencje takich działań. Przedstawił zagadnienia związane z oszustwami internetowymi i radził, jak nie stać się ofiarą przestępców.

Na zakończenie spotkania przybliżył założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz wskazał aplikacje „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jako nowe narzędzia do komunikowania się z Policją.
 

  • pogadanka w przedszkolu
    Dzielnicowy o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego korzystania z internetu
  • pogadanka w przedszkolu
    Dzielnicowy o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego korzystania z internetu
  • rozmowa policjanta z nauczycielem
    Dzielnicowy o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego korzystania z internetu