dzielnicowy gminy Orchowo - gmina Orchowo - KPP Słupca

gmina Orchowo

dzielnicowy gminy Orchowo

POSTERUNEK POLICJI W ORCHOWIE

Orchowo, ul. Kościuszki 6, tel. 63 274 13 60 

 
 
 
Rejon IX - gmina Orchowo
 
starszy dzielnicowy st. asp. Jacek Derengowski
 
 
 
tel. 786 936 482
 
dzielnicowy.orchowo9@po.policja.gov.pl 
 
miejscowości: Orchowo, Bielsko, Dąbrowa, Gałczynek, Kinno, Kossakowo, Mlecze, Myślątkowo, Ostrówek, Orchówek, Osówiec,  Siedluchno, Skubarczewo, Słowikowo, Suszewo, Szydłówiec, Podbielsko, Podlesie, Rękawczyn, Rękawczynek, Różanna, Wólka Orchowska
 
działanie priorytetowe od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.: ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania zaśmiecania przydrożnych rowów i terenów kompleksów domków letniskowych oraz lasów w sąsiedztwie działek letniskowych na podległym terenie