Podsumowanie 2019 - odprawa roczna - Aktualności - KPP Słupca

Aktualności

Podsumowanie 2019 - odprawa roczna

Data publikacji 16.01.2020

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ocenili stan bezpieczeństwa w 2019 roku. W porównaniu do 2018 roku zanotowano więcej przestępstw kryminalnych i więcej zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze prowadzili liczne działania i akcje profilaktyczne sprzyjające poprawie bezpieczeństwa w powiecie.

16 stycznia w komendzie przy ulicy Poznańskiej odbyła się roczna odprawa podsumowująca pracę słupeckiej jednostki policji w 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy st.bryg. Rafał Chmiel, Prokurator Rejonowy Ewa Woźniak,  Burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi słupeckiej jednostki. Podczas narady podsumowano działania słupeckiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wskazano priorytety i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższy rok. Nie zabrakło słów podziękowań za współpracę ze strony komendantów, przedstawicieli samorządów, prokuratury i straży pożarnej.

W porównaniu do roku 2018 popełniono więcej przestępstw – 541 (2018 r. -513), a policjanci wykryli niemal 87,5 %. W 2019 zanotowano 1 zabójstwo, 2 rozboje/wymuszenia rozbójnicze. O jeden zmalała liczba kradzionych samochodów z 4 w 2018 do 3 w 2019 roku. Więcej było kradzieży rzeczy – 48 przypadków w 2019 (28 przypadków w 2018), mniej kradzieży z włamaniem 30 zdarzeń (33 przypadki w 2018), mniej uszkodzeń mienia - 6 przestępstw (8 przypadków w 2018). O 3 wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych – 42 przypadki (39 w roku 2018). Policjanci zabezpieczyli ponad 6,5 kg substancji narkotycznych. 237 zatrzymanych przestępców na gorącym uczynku – tj. o ponad 100 przypadków więcej niż 2018

W 2019 roku policjanci odnotowali 71 wypadków drogowych (2018 rok - 53), w których 4 osoby poniosły śmierć (2018 rok –3), a 85 osób zostało rannych (2018 rok – 57). Zgłoszono też 556 kolizji drogowych (556 w 2018r.). Podczas służby policjanci zatrzymali 77 nietrzeźwych kierujących ( stan powyżej 0,5 promila) i 77 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę w stanie po użyciu alkoholu( od 0,2 -0,5 promila) i nietrzeźwych rowerzystów.


Słupecka Policja w 2019r. kontynuowała cykl spotkań ze społeczeństwem w postaci debat społecznych oraz prowadziła liczne działania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup społecznych:

- „Kręci mnie bezpieczeństwo...”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

- „Dzielnicowi bliżej nas”

- „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

- „Moja Komenda”

- „Stop mowie nienawiści”,

- „Poznaj swoje korzenie”

- „Dwie strony sieci”

- „Narkotyki, dopalacze zabijają”

- „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

- „Bezpieczne życie seniorów”.