Skargi - KPP Słupca

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Komendant Powiatowy Policji w Słupcy przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 1530-1730
w budynku KPP w Słupcy przy ul. Poznańskiej 13.


Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

PRZYJÊCIA INTERESANTóW:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 900-1700
od wtorku do piątku w godz. 900-1500
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat 58 76 47 302
fax 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon 58 76 47 306
poniedziałek w godz. 1000-1700
wtorek, środa, czwartek w godz. 900-1500

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 (pokój 122)
40-032 Katowice
telefon 32 72 86 800
fax 32 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 900 do 1500
wtorek w godzinach od 1000 do 1700

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat 71 34 69 115
fax 71 34 34 325
Przyjęcia interesantów:
telefon 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 900 do 1500
środa w godzinach od 1000 do 1700

 

Dodatkowe informacje:
www.rpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl/wniosek