Nowa kategoria zagrożeń na KMZB - Mapa zagrożeń - KPP Słupca

Mapa zagrożeń

Nowa kategoria zagrożeń na KMZB

Data publikacji 07.02.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to jeden z kanałów wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy społeczeństwem a Policją. Jednym z warunków skuteczności KMZB jest dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do aktualnych potrzeb oraz dokonujących się zmian w zakresie rodzajów występujących zagrożeń. Przeprowadzone analizy spowodowały dodanie do katalogu zagrożeń nowej kategorii pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Doświadczenia ostatniego okresu pokazały, jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi jej użytkownikom przekazywanie informacji o tego typu wydarzeniach.

Z dniem 20 stycznia do katalogu dostępnych kategorii została dodana nowa pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Przy jej wykorzystaniu użytkownicy mają możliwość wskazania miejsc, gdzie występują nieprawidłowości stwarzające zagrożenie dla osób uczestniczących w różnych formach rekreacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami warunkiem zgłoszenia zagrożenia na Mapę jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis zagrożenia”.

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numeru alarmowego 112.