Spotkania z Bezpieczeństwem

Konferencja o zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego i znakowanie zabytków w Lądzie

Data publikacji 10.05.2019

Słupeccy policjanci z Wydziału Prewencji przy współpracy z lokalnym samorządem oraz Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie zorganizowali konferencję szkoleniową dla policjantów województwa wielkopolskiego pn. „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego i podejmowanie działań przeciwko przestępczości archeologicznej i sakralnej”. Do wygłoszenia wykładów zaproszono policyjnych i cywilnych specjalistów z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i Konina.

Przedsięwzięcie ukierunkowane na doskonalenie wiedzy i umiejętności policjantów garnizonu wielkopolskiego zorganizowano 8 maja br. w pocysterskim zespole klasztornym w Lądzie nad Wartą. Zostało objęte patronatem Wojewódzkiego Komendanta Policji w Poznaniu.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz zaprosił go udziału w konferencji Jolantę Goszczyńską Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Jacka Bartkowiaka Starostę Powiatu Słupeckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafała Chmiela, Artura Miętkiewicza Wójta Gminy Lądek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lądek Waldemarem Błaszczakiem oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy Beatę Czerniak.

Uczestników konferencji powitał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Cele i założenia szkolenia przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słupcy kom. Robert Górny. Spotkanie prowadziła st.sierż. Joanna Wolińska.

Część szkoleniową stanowiły wykłady wygłoszone przez:

- nadkom. dr. Adama Grajewskiego krajowego koordynatora do spraw przestępczości przeciwko zabytkom reprezentującego Wydział Kryminalny B K KGP w Warszawie - „Narzędzia prawne i działania policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom.”

- Marcina Sabacińskiego z Narodowego Instytutu Dziedzictwa  z Warszawy - „ Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym”

- dr. Michała Brzostowicza Zastępcę Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - „Szkody poniesione przez archeologię w wyniku działań przestępczych na stanowiskach archeologicznych.”

- podinspektora Henryka Gabryelczyka ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - „Działania prewencyjne i profilaktyczne w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa wielkopolskiego.”

- mł. asp. Roberta Niedźwiedzia z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy- „Praktyczne wykorzystanie dostępnych źródeł internetowych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”

- Natalię Lipowczyk eksperta z ramienia Konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Koninie - „Przestępczość p-ko zabytkom archeologicznym. Teoria i praktyka. Przykłady.”

- Krzysztofa Gorczycę kierownika działu archeologii Muzeum Konin – Gosławice - „Współpraca archeologów z detektorystami – przykłady chwalebne”

- Michała Czerniaka i Ilonę Jagielską z Muzeum w Pyzdrach - „Moda na poszukiwanie skarbów na terenie Gminy Pyzdry w latach 2011 – 2018”

- asp. sztab. Artura Kamińskiego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - „Wiedzieć znaczy zapobiegać. Zagrożenia , profilaktyka i współpraca.”

Podczas konferencji asp.sztab. Artur Kamiński został wyróżniony przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pozłacaną repliką wczesnośredniowiecznego artefaktu. Oryginał tego artefaktu - antropomorficznej końcówki okucia pasa- został znaleziony przez policjant na terenie gminy Lądek i przekazany do muzeum wraz z innymi cennymi przedmiotami. Dr Michał Brzostowicz przekazując pamiątkę podkreśli, ze dziękuje za wieloletnią współpracę w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych w okolicach Lądu, za odzyskanie wielu cennych zabytków oraz za działalność popularyzatorską.

W czasie trwania konferencji policjanci Wydziału Prewencji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili w lądzkim klasztorze znakowanie zabytków metodą mikrocząsteczkową DNA oraz wykonali dokumentację fotograficzną znakowanych zabytków. Tego typu działania stanowią dodatkowy element systemu zabezpieczeń, którym obejmowane są obiekty sakralne, wpływając na wzrost ich bezpieczeństwa i szansy zachowania w nienaruszonym stanie dla kolejnych pokoleń.

Dla uczestników szkolenia zorganizowano zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego w Lądzie.

Informacje o konferencji w Lądzie i znakowaniu zabytków można też znaleźć pod linkiem:

http://wielkopolska.tv/ochrona-zabytkow-sakralnych-w-wielkopolsce-konferencja-w-ladzie/

 • zdjęcie zbiorowe organizatorów konferencji i prowadzących wykłady
  konferencja w Lądzie 1
 • kom. Robert Górny Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słupcy
  konferencja w Lądzie 2
 • zdjęcie uczestników konferencji w sali opackiej - siedzący policjanci i zaproszeni goście
  konferencja w Lądzie 3
 • uczestnicy konferencji, zdjęcie zbiorowe
  konferencja w Lądzie 4
 • wykład policjanta z KGP nadkom. Adama Grajewskiego, w tle stół prezydialny z gośćmi konferencji
  konferencja w Lądzie 5
 • wykład podinsp. Henryka Gabryelczyka, policjant stoi przy mównicy
  konferencja w Lądzie 6
 • asp.sztab. Artur Kamiński z pamiątkowa repliką oraz Zca Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dr Michał Brzostowicz
  konferencja w Lądzie 7
 • technik kryminalistyczny podczas fotografowania obrazu
  konferencja w Lądzie 8
 • technik kryminalistyczny podczas rozmowy z przedstawicielką tv o znakowaniu zbytków
  konferencja w Lądzie 9
 • policjanci podczas zwiedzania klasztoru, spacer po korytarzu
  konferencja w Lądzie 10
 • policjanci podczas zwiedzania klasztoru, ksiądz prezentuje policjantce o ołtarz w kościele
 • slajd z prezentacji z tytułem konferencji oraz logo organizatorów
  konferencja w Lądzie 12