Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W MARCU 2021 ROKU

Data publikacji 01.04.2021

W marcu 2021 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniały 2 wypadki oraz 34 kolizje drogowe. W zdarzeniach tych 4 osoby zostały ranne, nie było osób zabitych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

3

0

2

Od początku roku

10

3

9

Liczba kolizji drogowych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

40

31

34

Od początku roku

132

123

114

Liczba osób rannych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

4

0

4

Od początku roku

12

4

11

Liczba osób zabitych

2019

2020

2021

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w marcu 2021 roku to:

- nieprawidłowe cofanie - 10 zdarzeń

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu –7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzenia

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta i gminy Słupca, gdzie zanotowano łącznie 19 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Lądek 5 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 21 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwo:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

15

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 24 zdarzenia drogowe, samochodami ciężarowymi 7 zdarzeń.

Policjanci WRD KPP Słupcy zatrzymali 22 prawa jazdy, w tym 18 za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym.

UWAGI

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.