Dzielnicowy Zagórowa na dyżurze - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy Zagórowa na dyżurze

Data publikacji 11.11.2019

Na początku listopada w Zagórowie odbyły się dyżury eksperckie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Skarbowego i Policji. Z tą ciekawą inicjatywą wystąpili organizatorzy konferencji dla seniorów, która w październiku odbyła się w Zagórowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz sami seniorzy.

Po przeprowadzeniu październikowej konferencji dla seniorów zaistniała jednak potrzeba omówienia konkretnych, osobistych przypadków, seniorzy zadawali pytania, które wymagały uszczegółowienia. Stąd też pomysł na zorganizowanie dyżurów, podczas których osoby mogłyby otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania, czy problemy bez konieczności wyjeżdżania do instytucji znajdujących się poza gminą. Dlatego też7 listopada w godzinach od 10:00 do 12:00 do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury zaproszono mieszkańców gminy Zagórów, którzy indywidualnie mogli porozmawiać z wybranym przez siebie specjalistą.

 

  • rozmowa
    Dzielnicowy Zagórowa na dyżurze
  • rozmowa
    Dzielnicowy Zagórowa na dyżurze
  • grupowe zdjęcie ekspertów z różnych instytucji
    Dzielnicowy Zagórowa na dyżurze