Działania „Bezpieczny przejazd” w gminie Słupca - Dzielnicowy bliżej nas - KPP Słupca

Dzielnicowy bliżej nas

Działania „Bezpieczny przejazd” w gminie Słupca

Data publikacji 14.02.2020

W ramach planu priorytetowego dzielnicowy gminy Słupca prowadzi w tym półroczu działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w okolicach torów i przejazdów kolejowych. Działania zaplanowano wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei i będą odbywały się cyklicznie.

Głównym założeniem planu jest ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania sytuacji wjazdu na przejazd kolejowy w czasie podnoszenia lub opuszczania rogatek na przejazdach kolejowych w Cieninie Zabornym, Cieninie Kościelnym oraz Rozalinie. Ale ważne jest też podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, czy okolicach torów. Funkcjonariusze będą zwracali również uwagę na ochronę infrastruktury kolejowej, której rozkradanie, czy uszkadzanie niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Dzielnicowy asp.sztab. Waldemar Zawodny podkreśla, że działania mają zwiększ poziom bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowych, aby uniknąć przyszłych tragicznych zdarzeń. Od początku roku ujawniono około 10 wykroczeń, sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi lub zastosowano wobec nich pouczenia.

Jak wskazują statystyki przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest nieostrożność kierowców np. lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami. Niepoprawnie zachowują się również piesi i rowerzyści. Użytkownicy dróg zapominają o stosowaniu zasady szczególnej ostrożności, a pociąg na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje nawet do 1200 metrów.

  • dzielnicowy i sokiści w okolicach przejazdu kolejowego
    Działania „Bezpieczny przejazd” w gminie Słupca
  • dzielnicowy i sokiści w okolicach przejazdu kolejowego
    Działania „Bezpieczny przejazd” w gminie Słupca